Na ovoj stranici možete preuzeti aplikaciju kalkulatora poreza i doprinosa za frilensere za 2023. godinu. Veb-aplikacija je u izradi.
Kada preuzmete aplikaciju, interfejs je veoma lak za korišćenje. Sam unesite ukupan kvartalni prihod u dinarima (gleda se srednji kurs NBS na dan priliva) i označite da li ste već osiguranik zdravstvenog osiguranja po drugom prioritetnom osnovu. Nakon toga, izaći će vam uporedni obračun poreza i doprinosa po oba modela. To je zgodno, jer ćete moći odmah da vidite koji model vam je u datom trenutku povoljniji da izaberete, model A ili model B.
Aplikacija vrši obračun po modelu koji važi od 1. januara 2023 godine. Naravno, kalkulator je samo radi okvirne procene, a samu poresku prijavu ćete podnositi preko posebnog portala Poreske uprave.
*Da biste koristili portal Poreske uprave, očekivano je da će vam trebati kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti, te vam savetujemo da ga blagovremeno nabavite.