Prethodni deo serijala o testu samostalnosti možete pročitati ovde.

Prema istraživanju koje je sprovelo UFPS, kao i prema rezultatima NALED-ove ankete, najveći broj frilensera bavi se držanjem onlajn časova. Takodje, najveći broj frilensera koji nam se javio sa pitanjima o testu samostalnosti potiče upravo iz ove kategorije: iz grupe frilensera koji razmišljaju da otvore agencije za jezike.

U ovom, trećem delu serijala o testu samostalnosti, govorićemo o Milici, onlajn predavaču engleskog jezika.

Na sastanku sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva finansija i Vlade Srbije, prošli smo kriterijum po kriterijum na njenom primeru i videli koje ona ispunjava i zašto. Spisak kriterijuma možete pronaći na ovom linku.

 

Kako Milica radi?

„Milica od prošle godine radi za ABC Panda kao nastavnik engleskog jezika. Milica je za ovu školu saznala preko svoje prijateljice i odmah se prijavila jer daju bolju satnicu i primaju predavače koji nisu izvorni govornici engleskog. Prilikom zaposlenja, Milica je imala intervju i probni čas na platformi. Od škole je dobila materijale da se spremi za čas i upozna sa platformom preko koje se predaje. Nakon što je prošla i intervju i probni čas, Milica je morala da odredi svoje radno vreme u toku nedelje. Milica je odlučila da radi od ponedeljka do subote od 18:00 do 21:00 prema kineskom vremenu. Ima fiksni raspored sa učenicima. Škola joj dodeljuje učenike i pravi raspored. Milica je u obavezi da bude za kompjuterom i kada joj časovi nisu zakazani u dogovorenom periodu. Ako se ne pojavi na času, plaća penale. Ukoliko dodje do nekog problema, konsultanti mogu prisustvovati njenom času kako bi utvrdili da li je njena greška ili greška učenika, ali uglavnom traže samo pismeno izjašnjenje. Za rad koristi sopstveni računar, slušalice i materijale, kao i platformu i slajdove koje koristi škola. Milica je plaćena po času i nema plaćen odmor. Ako ne radi, neće primiti nikakvu naknadu. Mora da najavi odmor dve nedelje unapred. U ugovoru takodje stoji da Milica ne može da radi za drugu školu u isto vreme dok je zaposlena u školi ABC Panda.”

 

Da li Milica pada na testu samostalnosti?

U analizi prvo navodimo da li je Milica ispunila odredjeni kriterijum, a zatim i alternativne slučajeve pod kojima bi još mogla da ispuni taj konkretan kriterijum.

Kriterijum 1 (neispunjen): Milica ima fiskni raspored, odnosno ima časove sa istim učenicima uvek u isto dogovoreno vreme. Ovo po nama odmah upućuje na nesamostalnost, ali da li je tako? Da biste ispunili 1. kriterijum, potrebno je da Vam poslodavac odredjuje radno vreme ili da Vam odmor bude plaćen. U razgovoru sa predstavnicima Poreske uprave, predstavnicima Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije, i u razgovoru sa poreskim inspektorom, dobili smo uverenje da Milica ipak ne ispunjava ovaj kriterijum jer je Milica sama sebi odredila radno vreme, a u okviru tog radnog vremena škola može da joj dodeljuje učenike, odnosno časove. Dakle, Milica je ta koja odredjuje radno vreme a ne škola. Takodje, Milici nije plaćen odmor, ona ne prima nikakvu naknadu ako ne održi časove, tako da su se svi prisutni na sastanku, uključujući i poreskog inspektora, složili da Milica sasvim sigurno ne ispunjava ovaj kriterijum u ovom slučaju.

Alternativni slučaj: ukoliko bi se Milica recimo javila po oglasu za posao za radno vreme od 18-21 čas i pristala na te uslove rada, to bi značilo da njoj nalogodavac odredjuje radno vreme i Milica bi u tom slučaju ispunila ovaj kriterijum.

Kriterijum 2 (neispunjen): Milica radi od kuće tako da ne ispunjava ni ovaj kriterijum.

Kriterijum 3 (neispunjen): Milica, prema svom iskazu, nije dobila nikakvu obuku od nalogodavca, tako da Milica ne ispunjava ni kriterijum broj 3.

Alternativni slučajevi:
Na sastanku smo ipak ispitali i alternativne opcije, tj. šta bi se desilo kada bi Milicu obučili za rad na platformi ili kako da drži odredjene časove. Takav vid obuke bi se posmatrao kao obuka namenjena nekom „specifičnom pitanju koje je neophodno radi obavljanja zadatka za koji je Preduzetnik angažovan”. Dakle, Milica ni tada ne bi ispunjavala ovaj kriterijum. Medjutim, ukoliko bi škola organizovala specijalene kurseve i obuku kako da predaje ili platila Milici da polaže za TEFL/TESOL sertifikat, Milica bi u tom slučaju ispunila ovaj kriterijum.

Kriterijum 4 (neispunjen): Milica je odnos sa klijentom uspostavila preko koleginice, tako da Milica ne ispunjava ni četvrti kriterijum.

Alternativni slučaj: Medjutim, da Miličina koleginica ima registrovanu agenciju koja se bavi pronalaženjem zaposlenja, ovo bi upućivalo na nesamostalnost i u tom slučaju bi Milica ispunila ovaj kriterijum.

Kriterijum 5 (neispunjen): Milica za rad koristi sopstveni računar, slušalice, itd. osim platforme i slajdova škole, koji su specijalizovani i neophodni za izvršavanje ovog posla, tako da Milica ne ispunjava ni ovaj uslov. Milica je navela da konsultanti mogu da kontrolišu da li je dobro održala čas. Onako kako je ona to objasnila, smatramo da to spada u razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca. Drugim rečima, nalogodavac (škola) ne rukovodi procesom rada, tako da Milica ne ispunjava kriterijum broj 5.

Kriterijum 6 (ispunjen): Milica radi samo za jednu školu, tako da Milica sasvim sigurno ispunjava kriterijum broj 6.

Kriterijum 7 (neispunjen): Ukoliko ne izvrši dogovorene usluge, Milica plaća penale, ili ne dobija naknadu, tako da se može reći da Milica ne ispunjava ni kriterijum broj 7.

Kriterijum 8 (ispunjen): Milici u ugovoru stoji da ne može da radi za drugu školu dok je angažovana u ABC Panda. Ukoliko bi se ovo odnosilo samo na direktnu konkurenciju, Milica ne bi ispunila ovaj kriterijum. Medjutim, pošto ovde nije navedeno precizno, reći ćemo da je Milica ispunila kriterijum 8.

Kriterijum 9 (ispunjen): Milica saradjuje sa školom ABC Panda duže od 130 radnih dana u toku godine, tako da Milica ispunjava i ovaj kriterijum.

 

Zaključak

Milica je ispunila samo 3 kriterijuma od ukupno 9, što je manje od 5, a to znači da je samostalna i da nije pala test samostalnosti.

Kao što smo i ranije govorili, pored Milice i Marka, i ostali primeri frilensera preduzetnika koje smo prikupili i analizirali na sastanku sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva Finansija i Vlade Republike Srbije prošli su test samostalnosti, odnosno ispunili su manje od 5 kriterijuma.

Ovaj sastanak je dogovoren kako bismo utvrdili da li je test samostalnosti prepreka frilenserima za otvaranje preduzetničke radnje. Zato bismo bili zahvalni svima koji nam pošalju dodatne primere gde frilenseri ISPUNJAVAJU kriterijume tog testa kako bismo znali u kojim slučajevima frilenseri preduzetnici mogu da padnu test samostalnosti.

Ovaj tekst predstavlja tumačenje UFPS u skladu sa konsultacijama sa predstavnicima Poreske uprave, Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije. Ovaj tekst ne predstavlja pravni niti bilo kakav drugi savet i ne može se tumačiti na taj način. Tekst je informativnog karaktera sa ciljem da frilenserima pojasni test samostalnosti i način primene testa.

Milica i ABC Panda nisu stvarna imena, već fiktivna radi anonimnosti.

Prethodni deo serijala o testu samostalnosti možete pročitati ovde.