Igor Lončarević, partner i rukovodilac za poreske i pravne poslove revizorske kuće KPMG, izjavama u emisiji „Pregled Dana” na televiziji NewsMax Adria izazvao je opravdano negodovanje frilensera širom zemlje. Iako je g. Lončarević priznao da filijale Poreske uprave (PU) nisu davale tačne i precizne informacije frilenserima i tako ih dovodile u zabludu, njegovo izlaganje nije prikazalo situaciju onakvu kakva zapravo jeste.

Gradjani su sa pravom mogli očekivati da će im filijale dati tačne informacije budući da na samoj internet stranici PU piše da „pruža podršku poreskim obveznicima putem ciljanih programa edukacije” i da je državna institucija čija je svrha da se bavi upravo porezima. Poreska uprava takodje, po rečima g. Lončarevića, „ima luksuz da ide pet godina unazad” i potražuje neplaćene poreze, ali ono što nije rekao je i da ima obavezu da u roku od 30 dana nakon uplate na koju porez nije plaćen obavesti zakonske obveznike da imaju neispunjenu obavezu, što u slučajevima frilensera nije radila, i tako počinila brojne prekršaje godinama unazad. Medjutim, Poreska uprava je u ovoj situaciji u dvostrukom prekršaju, jer je svojim nemarom prekoračila rok žalbe na poresko rešenje koje je 15 dana nakon prijema rešenja. Nemoguće je znati kolika je šteta i koliko je tačno prekršaja u pitanju, ali zakon kaže da je broj prekršaja jednak zbiru svih pojedinačnih uplata svih frilensera dosada. Gospodin Igor Lončarević nije rekao ni da zakon po kojem država potražuje novac iz 2001. godine ne podrazumeva da frilenseri mogu dobiti radni staž i zdravstveno osiguranje kao fizička lica, već da je taj zakon izglasan tek decembra prošle godine i da PU nema pravo da potražuje plaćanje tih nameta za poslednjih 5 godina, već samo za period od januara ove godine, kada je zakon stupio na snagu.

Ono što dodatno otežava situaciju je to što čak i nakon uvodjenja testa samostalnosti koji je trebalo da njihov pravni status uredi, mnogi frilenseri i dalje mogu biti samo fizička lica usled raznih nedostataka samog testa i nerazumevanja samog frilensa kao vrste angažmana. U trenutku pisanja ovog teksta, mnoga zanimanja i delatnosti koje frilenseri obavljaju čak i ne postoje u zvaničnoj klasifikaciji delatnosti Srbije, već se u zakonima navode kao “i ostali”, iako su te industrije već razvijene u svetu, a sama zanimanja se drastično razlikuju. Neobustavom nelegalne naplate poreza i doprinsa frilenserima 5 godina unazad, PU nastavlja da krši zakonska, pa i ustavna prava frilensera, što je apsurdno budući da živimo u evropskoj, pravnoj državi.

Video preuzet sa Facebook stranice Newsmax Adria – Srbija