Ministar finansija je povodom pitanja o frilenserima izjavio nekoliko stvari  u Skupštini koje želimo da prokomentarišemo. 


Smatramo da je Ministrova odluka da razgovara sa frilens zajednicom povodom izmena ili dopuna zakona koji bi regulisali neka prava frilensera razumna. Frilens je novi način poslovanja i nov put za lakši ulaz gradjana u preduzetničke vode. Iz tog razloga, pozdravljamo Ministrovu spremnost na dijalog.

Medjutim, moramo ukazati na sledeće:

Sklanjanje odgovornosti sa poreske uprave. Smatramo da je Poreska uprava bila dužna da obaveštava i informiše svoje gradjane. Već je više puta rečeno od strane oba udruženja frilensera da su brojni frilenseri odlazili u Poresku upravu i da su dobijali odgovore da nisu dužni da plaćaju ništa. Na sajtu Poreske uprave jasno stoji:

PRUŽANJE PODRŠKE PORESKIM OBVEZNICIMA PUTEM CILjANIH PROGRAMA EDUKACIJE I IZGRADNJA ODNOSA SA PORESKIM OBVEZNICIMA I NJIHOVIM SAVETNICIMA

 Preko partnerskog odnosa sa poreskim obveznicima Poreska uprava želi i da ih pravilno edukuje, da bude na raspolaganju sa informacijama iz poreske tematike. Zato se poseban značaj pridaje edukaciji, koji ujedno gradi odnos poverenja, kako prema sadašnjim poreskim obveznicima tako i prema onima koji to nameravaju da postanu. Pored poreskih obveznika edukacija je namenjena i svim gradjanima Srbije kao i predstavnicima medija koji obaveštavaju javnost o poreskim temama.

Činjenicu što nismo u radnom odnosu nam je uzeo kao zamerku, a ne kao olakšanje. Od ljudi koji nisu u radnom odnosu ne bi trebalo tražiti više od onih koji su u radnom odnosu, već manje. 

Treća stvar, u kojoj je Ministar pogrešio, jeste asociranje frilensera sa političarima i političkom orijentacijom. Niko od nas nije politički orijentisan, aktivista ili član bilo koje stranke. Na prošlom protestu na kome smo učestovali bilo je strogo zabranjeno prisustvo političara i korišćenje protesta u političke svrhe.

Četvrta stvar na koju želimo da ukažemo jeste nemogućnost poreske organizacije velikog broja frilensera na onaj način na koji se to trenutno pokušava. Ljudi koji zaradjuju neredovno od 200 do 500 evra mesečno, a takvih frilensera je mnogo, jednostavno nisu u mogućnosti da ispune sve poreske dužnosti koje im nameće Republika Srbija i zato je što pre potrebno izmeniti zakon koji se tiče frilensera i samozaposlenih lica, odnosno uvesti nov.

Peta stvar koju moramo istaći je da 99,7% frilensera zapravo ne posluje kao preduzetnici i nije plaćala porez, po izjavi PU. Kao što je iznad pomenuto, preduzetnički model ne odgovara jednom frilenseru i od frilensera ne treba očekivati da posluju na taj način.

Za kraj, još jednom pozdravljamo Ministrovu spremnost na pregovore, kao i to što je prepoznao da su se vreme i svet promenili, što iziskuje nove zakone. Nadamo se da ćemo na obostranu korist doći do rešenja za problem frilensera i pronaći odgovarajući poreski model.

 

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije