Prošlo je više od mesec dana od kako je Kina donela uredbu Dvostruka redukcija. Kako su se tome prilagodile ustanove u različitim provincijama i kako ova uredba izgleda u dosadašnjoj praksi? U ovom članku ćemo obraditi sva dešavanja u Kini do kraja avgusta, a koja se tiču promena u obrazovnom sistemu.

Kako je sve počelo? Centralni komitet Komunističke partije Kine i Državni savet su 20. jula doneli Odluku o prilagodjavanju politike nataliteta i unapredjenju dugoročnog ravnomernog razvoja populacije, odnosno uveli popularno nazvanu “politiku trećeg deteta”. Zbog ovoga su prema tom datumu promene koje su usledile u Kini u početku nazivane Policy 720 (sada je opšte prihvaćen naziv Double Reduction – Dvostruko umanjenje).

Komunistička partija Kine još od 2017. godine planira da uredi obrazovni sistem u Kini kako bi se smanjile razlike izmedju gradova i manjih naselja i kako bi svi usvojili “misli partije”. Tako da nije čudno što je 24. jula doneta uredba Dvostruko umanjenje (Double Reduction) kojom se, kako i sam naziv govori, planira dvostruko smanjenje opterećenja učenika: 1. smanjenje školskih obaveza i 2. vanškolske nastave. Osim toga, u skladu sa politikom trećeg deteta koju Kina sprovodi, cilj ove regulative je i smanjenje troškova obrazovanja i regulisanje preterane kompetitivnosti obrazovnog sistema. Više o uticaju i posledicama primene dvostruke redukcije na nastavnike engleskog iz Srbije možete pročitati u članku Nove regulative u Kini – ugroženo 20.000 nastavnika u Srbiji, kao i NOVE KINESKE REGULATIVE: Da li je kraj onlajn učenju engleskog?

Jak kompetitivni duh i veliki pritisak na decu da upadnu u najbolje razrede i upišu najbolje škole doveo je Kinu na prvo mesto po broju suicida medju decom. Godišnje 100.000 učenika izvrši samoubistvo u Kini. Većina nastavnika koja ima iskustvo u radu sa kineskim učenicima može da potvrdi koliko su deca tamo zaista opterećena raznim obavezama, od domaćih zadataka do raznih privatnih časova. Stoga, postavlja se pitanje – Zar ovo nije u stvari dobra vest? Ako biste pitali neke od učenika, zasigurno bi odgovorili da jeste. Zašto potom negoduju sve firme i nastavnici engleskog jezika? U Kini ima oko 146 miliona dece uzrasta od 6-14 godina (Izvor 1, Izvor 2) a u 2020. godini su za troškove dodatnog obrazovanja dece u Kini izdvajali 32,4% od ukupnih troškova domaćinstva, prema anketi “CCTV”. Ovo je čini najvećim tržištem u ESL industriji (English as a Second Language). Samo u Srbiji, prema dosadašnjim anketama, u ESL industriji posluje izmedju 15-25 hiljada frilensera od kojih većina posluje upravo sa kineskim školama. Svi oni se sada suočavaju sa potencijalnim gubitkom posla, smanjenjem cene rada na tržištu i neizvesnošću isplate zarade.

Prema nekim izvorima, Kina ne želi da nastavnici koji ne dele isto mišljenje sa Kineskom komunističkom partijom utiču na svoje učenike zbog tradicionalno visokog poštovanja i uvažavanja učitelja i takodje ispoljava sumnju u kvalifikovanost predavača. U skladu s tim, kako BBC prenosi, Kina uvodi političku ideologiju predsednika NR Kine, Si Djinpinga, u nastavni plan od osnovne škole do fakulteta.

Da je Kina ozbiljna u nameri da sprovede sve uredbe do kraja govori i to da će sve uprave na nivou provincija počev od septembra morati da dostavljaju izveštaj o napretku dva puta mesečno pod pretnjom da će javno objavljivati koji regioni kasne sa implementacijom.

Pored uredbi koje donosi i strogih pravila koja uvodi, Kina izdvaja i 29,8 milijardi juana (4,6 milijardi dolara) za unapredjenje obaveznog obrazovanja tokom svog 14. petogodišnjeg plana za period 2021-25, pogotovo u regionima neravnomernog razvoja.

Lu Jugang, direktor Odseka za osnovno obrazovanje Ministarstva prosvete, izjavio je na konferenciji za štampu da će škole pratiti model “5+2”, odnosno da će 5 dana nedeljno pružiti besplatnu dodatnu nastavu i aktivnosti u trajanju od 2 sata nakon školskih časova. Na ovaj način, očekuje se da će dodatnom nastavom ispuniti sva očekivanja roditelja i potrebe učenika za savladavanjem gradiva – čime će se eliminisati potreba za privatnim časovima.

Kako su različite pokrajine krenule da primenjuju mišljenja iz Dvostruke redukcije, uzećemo za primer Peking. Od objavljivanja uredbe do 25. avgusta, dakle za mesec dana, Peking je pronašao i zatvorio 141 ilegalnu školu koja je poslovala bez dozvole. Peking je samo do ovog datuma uposlio 18.218 organa reda, ispitao 9.996 oflajn i 2.107 onlajn edukativnih centara. Ovom prilikom, naplaćeno je u kaznama ili je zaplenjeno ukupno 15,34 miliona juana (oko 2.300.000 dolara).

Kako bi unapredili jednakost u obrazovanju i izbegli koncentraciju najboljih obrazovnih kadrova u samo malom broju ustanova, Peking uvodi rotiranje pozicija za zaposlene u obrazovnim institucijama, kako za predavače tako i za upravu. U pilot projekat su uključena dva distrikta – Dongčeng i Mijun, a očekuje se da bude uključeno još 6 distrikta do kraja godine.

U Šangaju je slična situacija. Čen Bin, zamenik direktora Biroa za obrazovanje u Pudongu je izjavio da je cilj da tokom naredne tri godine više od polovine obrazovnih grupa postane kompaktno a 90% ključnih predavača ima više od godinu dana iskustva na razmeni u slabijim školama. Šangaj je 24. jula objavio tumačenje Dvostruke redukcije i potvrdio da će sprovesti sve preporuke iz uredbe.

Poslednje vesti u avgustu su od 31, sa konferencije za štampu povodom objavljivanja Obaveštenja o jačanju upravljanja testovima u ustanovama obaveznog obrazovanja od strane Ministarstva prosvete u Kini, održane 30. avgusta. U obaveštenju se navode tri ključna cilja:

  1. Značajno smanjiti broj testova

Lu Jugang navodi da trenutno neke oblasti i institucije obaveznog obrazovanja imaju probleme sa preobimnim testovima, težinom testova, lošim kvalitetom, neprimerenom upotrebom, itd. što narušava kvalitet obrazovanja, ustvara preteran teret učenicima, preteran pritisak usled testova i fizički i psihički škodi učenicima.

  1. Ravnomerno raspodeliti predavače

Insistira se da časovi ne budu dodeljivani odredjenim predavačima, jer je praksa do sada bila da najbolji predavači podučavaju bolje učenike, već da svi imaju jednak pristup predavačima. Takodje se od predavača zahteva da se striktno pridržavaju nastavnog plana, da ne skraćuju ili produžavaju časove, ne menjaju težinu i ne prilagodjavaju napredak, kao i da ne koriste vreme nakon školskih časova da drže nove časove.

  1. Nivoi odgovornosti i kontrola

Navodi se da će biti pokrenuta posebna platforma za prijavljivanje nepravilnosti, da će organizovati javne inspekcije i nenejavljene posete od strane državnih i školskih inspektora, sprovoditi redovnu kontrolu, itd.

Svakodnevno pratimo dešavanja u Kini i nastavićemo da Vas obaveštavamo o daljem razvoju i u periodu koji dolazi.