UFPS se pridružuje predsednikovom pozivu na dijalog i obustavu pokrenutih procesa protiv frilensera i želi da naglasi da se od početka zalaže upravo za to: za razgovor i dogovor. Cilj udruženja nije borba protiv institucija, već saradnja i dogovor oko fer uslova rada i naplate poreza. Nijednog trenutka pripadnici frilens zajednice nisu tvrdili da odbijaju plaćanje poreza, već insistiraju na prekidu primene zakona u kojima oni i njihove obaveze i prava nisu jasno definisani i koje na njih ne bi trebalo primenjivati. Da bi se životi desetina hiljada ljudi čiji je osnovni izvor prihoda frilensovanje vratili u normalu apelujemo na odgovorne da što pre prekinu postupke Poreske uprave, ostvare kontakt i prihvate naš poziv za početak dijaloga.