Pravna podrška

UFPS omogućava zainteresovanim licima kontakt sa pravnicima koji rade u okviru udruženja, a koji će im pravovremeno odgovarati na pitanja i deliti pravne savete i lekove.

Advokatska etika nam ne dozvoljava da delimo informacije advokata javno, stoga Vam savetujemo da naznačite i kontakt, kako biste eventualno stupili u komunikaciju sa advokatom.

Pitanja možete postaviti preko kontakt forme koja je od danas dostupna na našem sajtu ili poslati na elektronsku adresu legal@ufp.rs.

Ova forma je prvenstveno namenjena pravnim savetima oštećenih lica i lica protiv kojih se vodi postupak i stoga vas molimo da za sva ostala pitanja koristite kontakt formu udruženja.


    U koliko želite, možete se prijaviti i kao član našeg udruženja ovde.

    POSLOVNI PODACI

    UDRUŽENJE FRILENSERA I PREDUZETNIKA SRBIJE

    Matični broj: 28310668

    PIB: 112216735