Zdravo,

Donosimo par odgovora na nedoumice koje smo dobili do sada.

Po pitanju rešenja za 2017. godinu:
Da li vam je izdato privremeno rešenje za 2017. godinu morate proveriti u lokalnoj poreskoj upravi, lično. Nije moguće proveriti onlajn da li vam je izdato rešenje, ali pošto je prošao rok dospeća za prvu ratu, verovatno možete na portalu LPA videti da postoji dug za jednu ratu.
Možete uplatiti odjednom više rata, poreska će razduživati višak kako rate budu dospevale na naplatu.

Po pitanju novog modela za 2023. godinu:
Portal još nije gotov, tako da detalje ne možemo da dobijemo oko procesa popunjavanja prijave. Čekamo više informacija od organizacije koja radi na izradi istog.
Što se tiče prioriteta osnova zdravstvenog osiguranja, zaposleni i penzioneri ne plaćaju zdravstveno, dok a ostale kategorije, frilens ima primat nad drugim osnovama (nezaposlenost, preko bračnog druga, student…). To znači da ako ste zaposleni, a privremeno ste sprečeni za rad (na bolovanju, porodiljsko), ostaje vam prijava preko zaposlenja i ne plaćate ZO na frilens prihode.
Ukoliko vam prestane frilens osnov zdravstvenog osiguranja, odjavljujete se sa osiguranja i ponovo podnosite zahtev da budete osigurani po starom osnovu osiguranja, ukoliko postoji pravni osnov za to (recimo, i dalje ste student).