Удружење фриленсера и предузетника  објављује одговоре адвоката на честа питања фриленсера у нашем удружењу услед великог интересовања. Будући да је питања и одговора много, одлучили смо да их објавимо као серију чланака. Претходни текст можете прочитати овде.

Уколико неки од ових одговора делују обесхрабрујуће читаоцима, требало би да знају да је управо то разлог протестима. Може се видети да су наши закони неправедни према фриленсерима и уместо да клонете духом, дођите на протесте да се изборимо за бољи правни систем и опстанак фриленса у Србији.

 

Фриленсерима и њиховим породицама је нанета психичка и финансијска штета. Да ли можемо тужити Пореску управу и државу за психички бол због јавног необавештавања? Можемо ли сагледати све делове закона и Устава који фриленсерима могу ићи у корист, ради евентуланог поступка на суду, па чак и у Стразбуру?


Пореска управа као државни орган се не може тужити за психички бол због разлога који сте навели.

А све ово из разлога јер, Закон о порезу на доходак грађана је на снази од 20.4.2011. године и у складу са њим, дужност је грађанина да познаје прописе у области у којој послује, те да благовремено буде обавештен. Са друге стране, може се тужити Република Србија (у оквиру ње Пореска управа) само под условом да је немаром неког њеног радника, наступила штета неком пореском обвезнику, али само под условом да се та штета може доказати, у смислу да је постојала писмена преписка и да се кроз овакав вид „немара“ утврди одговорност Пореске управе, као органа, по принципу одговорности правних лица за штету коју проузрокује запослени у свом раду у складу са Законом о облигационим односима..

По питању поступака пред судом у Стразбуру, подношење представке овом суду, наступа тек када се исцрпу све судске инстанце на територији Републике Србије. У складу са овим, некада прође и пуна деценија док се оствари могућност за подношење представке Европском суду за људска права у Стразбуру.

 

Да ли члан 182 Закона о пореском поступку и администрацији може ићи у корист фриленсерима, с обзиром да нису на време обавештени, затим због довођења у заблуду, различитих прича Министра и ПУ итд. Сматрам да је немогуће да 100 000 људи намерно поступи исто.

 

Претпостављамо да се позивате на одговорност Пореске управе да Вам обезбеди да бесплатно добијете информације о пореским прописима из којих произлази Ваша пореска обавеза, основну правну помоћ, што омогућује да пријавите и платите порез и обрачунате и платите споредна пореска давања, у складу са пореским прописима.

 

Ако одговорно лице у организационој јединици Пореске управе пореском обвезнику ускрати бесплатне информације о пореским прописима или основну правну помоћ, ако је порески обвезник неук, тада то лице може прекршајно да одговара, али под условима прописаним прописима којима се уређује прекршајна одговорност, што укључује достављање доказа којим се неспорно може утврдити да је одговорно лице у Пореској управи прекршило ову обавезу.