Udruženje frilensera i preduzetnika  objavljuje odgovore advokata na česta pitanja frilensera u našem udruženju usled velikog interesovanja. Budući da je pitanja i odgovora mnogo, odlučili smo da ih objavimo kao seriju članaka. Prethodni tekst možete pročitati ovde.

Ukoliko neki od ovih odgovora deluju obeshrabrujuće čitaocima, trebalo bi da znaju da je upravo to razlog protestima. Može se videti da su naši zakoni nepravedni prema frilenserima i umesto da klonete duhom, dodjite na proteste da se izborimo za bolji pravni sistem i opstanak frilensa u Srbiji.

 

Frilenserima i njihovim porodicama je naneta psihička i finansijska šteta. Da li možemo tužiti Poresku upravu i državu za psihički bol zbog javnog neobaveštavanja? Možemo li sagledati sve delove zakona i Ustava koji frilenserima mogu ići u korist, radi eventulanog postupka na sudu, pa čak i u Strazburu?


Poreska uprava kao državni organ se ne može tužiti za psihički bol zbog razloga koji ste naveli.

A sve ovo iz razloga jer, Zakon o porezu na dohodak gradjana je na snazi od 20.4.2011. godine i u skladu sa njim, dužnost je gradjanina da poznaje propise u oblasti u kojoj posluje, te da blagovremeno bude obavešten. Sa druge strane, može se tužiti Republika Srbija (u okviru nje Poreska uprava) samo pod uslovom da je nemarom nekog njenog radnika, nastupila šteta nekom poreskom obvezniku, ali samo pod uslovom da se ta šteta može dokazati, u smislu da je postojala pismena prepiska i da se kroz ovakav vid „nemara“ utvrdi odgovornost Poreske uprave, kao organa, po principu odgovornosti pravnih lica za štetu koju prouzrokuje zaposleni u svom radu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima..

Po pitanju postupaka pred sudom u Strazburu, podnošenje predstavke ovom sudu, nastupa tek kada se iscrpu sve sudske instance na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa ovim, nekada prodje i puna decenija dok se ostvari mogućnost za podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

 

Da li član 182 Zakona o poreskom postupku i administraciji može ići u korist frilenserima, s obzirom da nisu na vreme obavešteni, zatim zbog dovodjenja u zabludu, različitih priča Ministra i PU itd. Smatram da je nemoguće da 100 000 ljudi namerno postupi isto.

 

Pretpostavljamo da se pozivate na odgovornost Poreske uprave da Vam obezbedi da besplatno dobijete informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi Vaša poreska obaveza, osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavite i platite porez i obračunate i platite sporedna poreska davanja, u skladu sa poreskim propisima.

 

Ako odgovorno lice u organizacionoj jedinici Poreske uprave poreskom obvezniku uskrati besplatne informacije o poreskim propisima ili osnovnu pravnu pomoć, ako je poreski obveznik neuk, tada to lice može prekršajno da odgovara, ali pod uslovima propisanim propisima kojima se uredjuje prekršajna odgovornost, što uključuje dostavljanje dokaza kojim se nesporno može utvrditi da je odgovorno lice u Poreskoj upravi prekršilo ovu obavezu.