Udruženje frilensera i preduzetnika  objavljuje odgovore advokata na česta pitanja frilensera u našem udruženju usled velikog interesovanja. Budući da je pitanja i odgovora mnogo, odlučili smo da ih objavimo kao seriju članaka. Ovo je drugi u nizu članaka, a prvi možete pročitati ovde.

Ukoliko neki od ovih odgovora deluju obeshrabrujuće čitaocima, trebalo bi da znaju da je upravo to razlog protestima. Može se videti da su naši zakoni nepravedni prema frilenserima i umesto da klonete duhom, dodjite na proteste da se izborimo za bolji pravni sistem i opstanak frilensa u Srbiji.

 

Ako sam napisao softver za nekoga, da li je potrebno da imam ugovor o prenosu imovinskih autorskih prava da bi mi se uplate koje sam dobio za taj softver priznale kao prihod od autorskih prava?

 

Ugovor o prenosu imovinske komponente autorskog prava ne predstavlja osnov po kojem se prihod od izrade softvera može priznati kao prihod od autorskog dela. Taj ugovor je predmet drugog poreskog oblika – poreza na prenos apsolutnih prava.

Ugovor o autorskom delu je neophodan kao pravni osnov po kojem se prihod može smatrati prihodom od autorskog dela. Napominjemo da je u tom slučaju neophodno da taj ugovor ispunjava uslove propisane Zakonom o autorskom i srodnim pravima, odnosno da je poreski obveznik zaključio autorski ugovor u pisanoj formi u skladu sa čl. 69. Zakona o autorskim pravima. U suprotnom, ostvareni prihod ima tretman drugog prihoda u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak gradjana, za koji se priznaju normirani troškovi 20% od bruto prihoda.

Imajte u vidu da Poreska uprava utvrdjuje vrstu prihoda prema njegovoj ekonomskoj suštini, odnosno da ako utvrdi da se jednom vrstom ugovora (tzv. simulovani pravni posao) prikriva neka druga vrsta ugovora (tzv. disimulovani pravni posao), za utvrdjivanje poreske obaveze osnovu čini disimulovani pravni posao. Ovo je načelo fakticiteta koje je propisano Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.


Zakon o autorskom i srodnim pravima član 2, stav 2 tačka 1 taksativno nabraja šta spada u autorska dela (prevodi i izrada programa i prateće i pripremne dokumentacije isl.). Da li možemo da se pozovemo na taj zakon kad Poreska pokuša da odredi da su nam normirani troškovi samo 20%?


Možete, ali pod uslovom da imate zaključen ugovor o autorskom delu koji ispunjava uslove propisane Zakonom o autorskom i srodnim pravima, odnosno da je poreski obveznik zaključio autorski ugovor u pisanoj formi u skladu sa čl. 69. Zakona o autorskim pravima. U suprotnom, ostvareni prihod će imati tretman drugog prihoda u skladu sa čl. 85. Zakona o porezu na dohodak gradjana, za koji se priznaju normirani troškovi 20% od bruto prihoda.

Imajte u vidu da Poreska uprava utvrdjuje vrstu prihoda prema njegovoj ekonomskoj suštini, odnosno da ako utvrdi da se jednom vrstom ugovora (tzv. simulovani pravni posao) prikriva neka druga vrsta ugovora (tzv. Disimulovani pravni posao), za utvrdjivanje poreske obaveze osnovu čini disimulovani pravni posao. Ovo je načelo fakticiteta koje je propisano Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.