Poštovani članovi, usled sve većih i učestalijih troškova koji se javljaju pri radu i sve većeg obima posla, Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije uvodi članarine od 1. jula 2021. godine. Iznos članarine će za sada biti 150 dinara mesečno, ali udruženje zadržava pravo da u skladu sa promenom troškova, potreba i pomoći koju pruža (a za sada su to stručna psihološka i pravna pomoć, u skladu sa mogućnostima) izmeni ovaj iznos. Ukoliko želite da pomognete udruženju, možete to učiniti i svojim radom (pisanjem tekstova, obradom podataka, učestvovanjem u programerskim i dizajnerskim poslovima), učestvovanjem u anketama koje ćemo sprovoditi, i naravno – donacijom.

Ukoliko imate dodatna pitanja, možete nam se obratiti na ufpsrbije@gmail.com