Nakon više upita Udruženju i nedoumica u vezi sa ovogodišnjim obračunom i procesom prijavljivanja/plaćanja poreza, želimo još jednom da podsetimo sve na procedure u vezi sa ovogodišnjim oporezovanjem prihoda iz inostranstva na osnovu frilensa.

Do kraja godine, način oporezivanja biće kao i za prošli period. To znači sledeće:

  • Oporezovanje će biti na godišnjem nivou.

  • Ne podnose se individualne poreske prijave, već će Poreska uprava na osnovu podataka o prilivima koje dobije od NBS poslati poreska rešenja za ovu godinu po isteku ove godine.

  • Obračun je sledeći: prvo se oduzimaju normirani troškovi u iznosu od 50% od ukupnog prihoda. Nakon toga sledi neoporezivi deo koji iznosi 32.000 RSD mesečno, tj. 384.000 RSD za 2022. Razlika predstavlja oporezivi deo, na koji se plaćaju porezi i doprinosi.

  • Porez iznosi 20%, PIO 25%, zdravstveno 10,3%. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti se ne plaća. Ukoliko ste negde zaposleni, ne plaćate zdravstveno osiguranje.

  • Postojaće razuman rok za žalbe na rešenja ukoliko je potrebno, recimo ukoliko treba da dokažete da ste negde u radnom odnosu i ne plaćate zdravstveno osiguranje ili ste u nekoj zemlji već platili porez, a postoji medjudržavni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u kom slučaju morate dostaviti potvrdu poreske uprave te druge zemlje da je porez plaćen).

  • Savetuje se povremena provera kod poslovne banke da li su zaista NBS-u prijavili šifru priliva koju ste im vi rekli, kao i da čuvate izvode kao eventualne dokaze ukoliko je došlo do greške banke i prijavila je vaše prihode kao drugu vrstu priliva, a ne od frilensa.

  • Ovo se odnosi na frilens delatnost. Prihodi od kripto valuta, izdavanja stanova, kladjenja na inostranim platformama za kladjenje i ostale delatnosti koje su već regulisane oporezuju se na drugi način i poreske prijave se podnose u roku od 30 dana od ostvarenog priliva na devizni račun, i to u lokalnim poreskim upravama ili onlajn. Pogledati PP OPO obrazac na sajtu Poreske uprave za poreske stope za ove vrste prihoda.