С обзиром да је било питања у вези са пореским пријавама за годишњи порез, преносимо информације од Министарства финансија.

Пореску пријаву за годишњи порез дужни су да поднесу обвезници који су у 2021. години остварили доходак (годишњи збир опорезивих прихода остварених у календарској години за коју се утврђује годишњи порез, који приходи су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана) који је већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији у години за коју се утврђује годишњи порез.

За 2021. годину неопорезиви износ је 3.268.224 динара.

У тај доходак се не урачунавају опорезиви приходи од уговорене накнаде од ауторских и сродних права и уговорене накнаде за извршени рад у смислу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 44/21) и члана 21. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, број 118/21), остварени у 2021. години, за које надлежни порески орган није донео решење и утврдио пореску обавезу.

С тим у вези, не постоји обавеза исказивања тих прихода у пореској пријави (на Обрасцу ППДГ-2Р) за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину.

Можете нам се обратити за све додатне недоумице.

Поделите са пријатељима
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin