Novu verzija android aplikacije UFPS kalkulator koju možete skinuti na Google Play Store, dodata su dva nova kalkulatora:

  • Kalkulator godišnjih obaveza,
  • Kalkulator duga i mesečne rate za period od 1.1.2015.(2016.) do 30.9.2020.

Shodno tome da još nije doneta uredba kojom se reguliše način obračuna i naplate poreza i doprinosa od lica koja se bave frilensom, kalkulatori su informativne prirode. Kada uredba bude doneta i zvanično objavljena kalkulatori će biti ažurirani. Takodje odstupanja mogu nastati u visini kursa strane valute koji ste koristili za konvertovanje i kursa koji je koristila PU.

I ako su kalkulatori informativne prirode, nadamo se da će vam pomoći da steknete uvid u vaše obaveze i pomognu u planiranju vašeg daljeg rada.