UFPS u potpunosti podržava inicijativu NALED-a i Digitalne zajednice i pridružuje joj se, a po pitanju regulisanja paušalnog oporezivanja s obzirom da od 1. januara naredne godine prestaje da važi Uredba o ograničavanju rasta poreske obaveze za paušalce više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Podsećamo da nakon prestanka važenja ove uredbe, a i usled rasta osnovica za obračun zarada generalno, mnogima će iznos poreske obaveze drastično da se uveća, nekima možda i višestruko. Takodje podržavamo proširenje inicijative i da se odredjenim kategorijama paušalno oporezivih delatnosti revidira iznos poreske obaveze. I ranije smo ukazivali na problem da je odredjenim kategorijama iznos poreskih obaveza nesrazmerno visok u odnosu na njihove prihode i druge slične delatnosti. Tu posebno ističemo predavače i virtuelne asistente, kao najdrastičnije primere, koji i sada plaćaju preko 50.000 RSD mesečno, što ponekad prelazi iznos koji mogu da zarade na mesečnom nivou. Ceo tekst inicijative možete pročitati na sajtu Digitalne zajednice, OVDE

Naš rad možete pratiti i na Diskordu, OVDE