Da li znate koliko treba da zaradite mesečno, da biste izmirili obaveze prema državi a da vama ostane pola od toga što ste zaradili?

Prilikom obračuna duga, koriste se sledeće jednačine:

Poreska osnovica = Priliv – 43% Normirani Troškovi = 57% Priliv

Porez = 20% od Osnovice

Doprinosi za PIO = 25,5% od Osnovice

Doprinosi za zdravstveno = 10,3% od Osnovice

Ukupno: Porez + Doprinosi = 55,8% od Osnovice

Već smo rekli da je osnovica jednaka 57% od ukupnih priliva.

U tom slučaju:

Ukupno: Porez + Doprinosi = 55,8% X 57% X Priliv = 31,806% od Priliva

To znači da država Srbija potražuje 31,806% od svega ukupno prihodovanog u poslednjih pet godina.

Rečeno je da će ponuditi reprogram na period do 10 godina tj. 120 rata. Uvek mogu ponuditi reprogram na 5 godina.

Na sledećem linku Udruženja Radnika na Internetu možete proveriti šta vas očekuje ukoliko nastavite da primate isti mesečni iznos kao i do sada: https://uri.rs/2021/02/09/komentar-udruzenja-na-predlog-vlade/

Za one koji bi da pokušaju da budu vredni i da rade više kako bi sa državom podelili sve bratski, pola-pola, računica je sledeća:

Ukupna plata koju morate zaraditi – Pejpal = [ (iznos mesečne rate duga) X 100% ] ÷ 18,194%

Moguća je greška od jednog do dva evra ili dolara zbog zaokruživanja cifri. Cifre u videu su izražene u evrima jer nam je nepoznato po kom kursu će nam obračunavati dugove.

Hoćemo li zaradjivati isto kao i u prethodnih pet godina, pogotovo u uslovima pandemije, kada su smanjene satnice, a i obim posla? Hoće li kičma pucati za bratsku podelu na 50:50?

Ovo gore je pola-pola. Ukoliko želite da vam preostane u džepu onoliko koliko ste imali do sada?

Tu je računica prosta:

Plata koju morate zaraditi = (( Suma koju ste do sada zaradjivali ) + (mesečna rata duga)) ÷ 68.194%

Za dug već znamo da je 31,806% od ukupnog priliva ostvarenog od januara 2015., podeljeno na rate u zavisnosti od reprograma.

 

Koliko treba da zaradite da bi Vam ostao minimalac?

Koliko treba da zaradite da platite račune?

Koliko treba da zaradite da jedete svakog dana?

Koliko treba da zaradite da smete da planirate letovanje, zimovanje… porodicu???

 

Hoćemo li raditi duple smene, sad kad posla nema? Odgovor na to pitanje je prilično jasan.