Iako ne priznajemo dug, niti prihvatamo ponudu Vlade, pošto problem nije nastao našom greškom nego neradom, neznanjem i davanjem pogrešnih informacija od strane Poreske uprave, verujemo da svako od nas treba da zna koliko se od njega traži, da bismo u što većem broju i sa tačnim informacijama izašli u javnost. Dakle, pitamo Vas, frilensere, da li znate koliki će biti iznos Vašeg duga u aprilu 2021. prema predlogu Vlade iz februara? Da li ste se pitali kolike će Vam biti mesečne obaveze ukoliko Vam odobre reprogram? Koliko novca će Vam ostati u novčaniku? Šta bi se desilo ukoliko bi Vam se buduće zarade smanjile?

Podsećamo, nakon pregovora sa frilenserima, Vlada je izašla sa svojim predlogom naplate navodnog duga. Kako bismo pokazali koliko bi taj navodni dug opteretio budžet frilensera i kako je taj dug zaista nenaplativ, izradili smo tabele i kalkulator, koje možete naći na linku u nastavku ovog teksta.

Excel tabela, kojoj možete pristupiti preko linka ispod, može Vam dati okvirne odgovore na gore postavljena pitanja. Tabela sadrži dve stranice (sheets; pogledati oznake u donjem levom uglu): na jednoj je kalkulator a na drugoj se nalaze 4 tabele.

2015. godina nije predstavljena u tabelama.

Na stranici „kalkulatorˮ, naći ćete tabelu u kojoj možete da ukucate broj meseci i prosek primanja (obavezno zaokružite vrednosti da budu deljive sa 50), i koja će Vam izbaciti sve vrednosti odmah, tako da neće biti potrebe da tražite podatke po tabelama na drugoj stranici. Na istoj stranici možete naći i dodatne tabele, ispod kalkulatora, koje će Vam pokazati koliko iznosi Vaša mesečna obaveza u odnosu na buduće zarade, kao i koliko novca bi Vam ostalo za život. S obzirom na to da je nepoznato na koliko će biti odobren reprogram (rečeno je da će biti odobren reprogram na DO 10 godina), možete proveriti i šta bi se desilo u slučaju da Vam odobre reprogram na 2 ili 5 godina. Takodje, uračunato je i šta bi se desilo u slučaju da buduće zarade ostanu nepromenjene, povećaju se ili smanje za 20%, 50%, 70%, ukoliko se zarade udvostruče, i na kraju, ukoliko zarada ne bude bilo. Unosom dve vrednosti u kalkulator na stranici „kalkulatorˮ, dobićete odgovore na Vaša pitanja.

Na drugoj stranici se nalaze 4 tabele. Prva tabela predstavlja ukupan dug, dok su u ostale 3 tabele isti ukupni dugovi podeljeni na rate u zavisnosti od odobrenog reprograma (na 10, 5 ili 2 godine) tj. od broja rata (120, 60, 24). Dugovi su obračunati u odnosu na april 2021, sa martom kao poslednjim mesecom u kom je ostvarena zarada. Korišćena je jednačina koja odgovara predlogu Vlade iz februara 2021:

Dug = Porez + Doprinosi = 55,8% X 57% X Priliv = 31,806% od Priliva

Ukupne Obaveze = 31,806% od Priliva + Mesečna Rata Duga

Ove tabele možete da koristite na dva načina:

– ukoliko radite u kontinuitetu od odredjenog meseca (najranije od 01.01.2016.) do aprila 2021, pronadjite mesec u kom ste počeli da radite,

– ukoliko niste radili u kontinuitetu ali znate ukupan broj meseci i prosek primanja, u redu „broj meseci do aprila 2021.ˮ potražite broj koji Vam odgovara.

Imajte u vidu da navedene tabele i kalkulator važe samo za stanje duga u aprilu 2021, i da 2015. godina nije uračunata u tabeli. Takodje, provizije koje PayPal i razne druge platforme uzimaju nisu uračunate u računicu.

Bitno je napomenuti i da vrednosti iz SVIH tabela važe samo za slučaj da se Vi, frilenseri, i dalje vodite kao fizička lica. Ukoliko ste u medjuvremenu prešli na paušal ili neki drugi vid poslovanja, onda za Vas važe samo vrednosti ukupnog duga i podela na rate – dakle, ne važe obračuni za buduće obaveze sa prve stranice (3 tabele ispod kalkulatora), već samo vrednosti iz samog kalkulatora. Na vrednosti iz kalkulatora dodajte tekuće obaveze.

Kalkulator i tabele možete preuzeti ovde:


Kalkulator do aprila 2021.