Иако не признајемо дуг, нити прихватамо понуду Владе, пошто проблем није настао нашом грешком него нерадом, незнањем и давањем погрешних информација од стране Пореске управе, верујемо да свако од нас треба да зна колико се од њега тражи, да бисмо у што већем броју и са тачним информацијама изашли у јавност. Дакле, питамо Вас, фриленсере, да ли знате колики ће бити износ Вашег дуга у априлу 2021. према предлогу Владе из фебруара? Да ли сте се питали колике ће Вам бити месечне обавезе уколико Вам одобре репрограм? Колико новца ће Вам остати у новчанику? Шта би се десило уколико би Вам се будуће зараде смањиле?

Подсећамо, након преговора са фриленсерима, Влада је изашла са својим предлогом наплате наводног дуга. Како бисмо показали колико би тај наводни дуг оптеретио буџет фриленсера и како је тај дуг заиста ненаплатив, израдили смо табеле и калкулатор, које можете наћи на линку у наставку овог текста.

Excel табела, којој можете приступити преко линка испод, може Вам дати оквирне одговоре на горе постављена питања. Табела садржи две странице (sheets; погледати ознаке у доњем левом углу): на једној је калкулатор а на другој се налазе 4 табеле.

2015. година није представљена у табелама.

На страници „калкулаторˮ, наћи ћете табелу у којој можете да укуцате број месеци и просек примања (обавезно заокружите вредности да буду дељиве са 50), и која ће Вам избацити све вредности одмах, тако да неће бити потребе да тражите податке по табелама на другој страници. На истој страници можете наћи и додатне табеле, испод калкулатора, које ће Вам показати колико износи Ваша месечна обавеза у односу на будуће зараде, као и колико новца би Вам остало за живот. С обзиром на то да је непознато на колико ће бити одобрен репрограм (речено је да ће бити одобрен репрограм на ДО 10 година), можете проверити и шта би се десило у случају да Вам одобре репрограм на 2 или 5 година. Такође, урачунато је и шта би се десило у случају да будуће зараде остану непромењене, повећају се или смање за 20%, 50%, 70%, уколико се зараде удвоструче, и на крају, уколико зарада не буде било. Уносом две вредности у калкулатор на страници „калкулаторˮ, добићете одговоре на Ваша питања.

На другој страници се налазе 4 табеле. Прва табела представља укупан дуг, док су у остале 3 табеле исти укупни дугови подељени на рате у зависности од одобреног репрограма (на 10, 5 или 2 године) тј. од броја рата (120, 60, 24). Дугови су обрачунати у односу на април 2021, са мартом као последњим месецом у ком је остварена зарада. Коришћена је једначина која одговара предлогу Владе из фебруара 2021:

Дуг = Порез + Доприноси = 55,8% X 57% X Прилив = 31,806% од Прилива

Укупне Обавезе = 31,806% од Прилива + Месечна Рата Дуга

Ове табеле можете да користите на два начина:

– уколико радите у континуитету од одређеног месеца (најраније од 01.01.2016.) до априла 2021, пронађите месец у ком сте почели да радите,

– уколико нисте радили у континуитету али знате укупан број месеци и просек примања, у реду „број месеци до априла 2021.ˮ потражите број који Вам одговара.

Имајте у виду да наведене табеле и калкулатор важе само за стање дуга у априлу 2021, и да 2015. година није урачуната у табели. Такође, провизије које PayPal и разне друге платформе узимају нису урачунате у рачуницу.

Битно је напоменути и да вредности из СВИХ табела важе само за случај да се Ви, фриленсери, и даље водите као физичка лица. Уколико сте у међувремену прешли на паушал или неки други вид пословања, онда за Вас важе само вредности укупног дуга и подела на рате – дакле, не важе обрачуни за будуће обавезе са прве странице (3 табеле испод калкулатора), већ само вредности из самог калкулатора. На вредности из калкулатора додајте текуће обавезе.

Калкулатор и табеле можете преузети овде:


Калкулатор до априла 2021.