Kalkulator 2023

U prazno polje unesite iznos kvartalne zarade i štiklirajte da li ste u radnom odnosu, zatim kliknite na dugme “Izračunaj”. Kalkulator istovremeno prikazuje porez i doprinose po oba modela tako da možete da ih uporedite i vidite koji Vam više odgovara.
Kalkulator je izradjen u informativne svrhe i koristi se za računanje iznosa kvartalnih obaveza od frilens zarada tj. od prihoda od ugovorene naknade za izvršeni rad i ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava prema modelima koji važe od januara 2023. godine.

Kalkulator takodje postoji u obliku aplikacije. Ona će se u budućnosti nadogradjivati, tako da će sadržati i vesti o budućim izmenama zakona koji se odnose na frilens i preduzetništvo, kao i poseban kalkulator za forme preduzetništva.

  Kvartalni prihod    
  U radnom odnosu  
   
  MODEL A    
       
  Neoporezivi deo  96000  
 

Osnovica

0  
  Porez 20% 0  
  PIO 24% 0  
  Zdravstveno 10.3% 0  
   
  Ukupan PID 0  
  Efektivna stopa 0  
   
 

NETO 

0  
  MODEL B    
       
  Neoporezivi deo  57900  
  Normirani troškovi 34% 0  
 

Osnovica

0  
  Porez 10% 0  
  PIO 24% 0  
  Zdravstveno 10.3% 0  
   
  Ukupno PID 0  
  Efektivna stopa 0  
   
 

NETO

0  

Ovaj kalkulator je za ličnu upotrebu. Udruženje frilensera i preduzetnika ne snosi materijalnu i pravnu odgovornost.