Kalkulator 2022

Na ovoj stranici možete pronaći kalkulator poreza i doprinosa za frilensere za 2022. godinu. Obračun se vrši po istom modelu kao i za prihode u periodu od 2015. do 2021. godine. Glavna razlika je što je stopa doprinosa za PIO fond smanjena za 0.5% za 2022. godinu, pa iznosi 25%.

Kalkulator takodje postoji u obliku aplikacije. Ona će se u budućnosti nadogradjivati, tako da će sadržati i vesti o budućim izmenama zakona koji se odnose na frilens i preduzetništvo, kao i poseban kalkulator za forme preduzetništva.

Unesite ukupan godišnji prihod u dinarima i označite da li ste već osiguranik zdravstvenog osiguranja po drugom prioritetnom osnovu ili ne (pogledajte odgovor na pitanje 7), a zatim kliknite na dugme „IZRAČUNAJ”.

 

Godišnji prihod
U radnom odnosu?
Fiksni neoporeziv deo 384000
Normirani troškovi (50%) 0
Oporezivo 0
Porez (20%) 0
PIO (25%) 0
Zdravstveno osiguranje (10.3%) 0
Ukupno PID 0
Efektivna stopa 0
NETO 0

Ovaj kalkulator je za ličnu upotrebu. Udruženje frilensera i preduzetnika ne snosi materijalnu i pravnu odgovornost.

Šta tačno računa kalkulator?

  1. Normirani troškovi – To su troškovi rada i svim frilenserima se računaju kao 50% godišnjeg prihoda.
  2. Fiksni neoporeziv deo – U pitanju je fiksna suma koja se oduzima od prihoda. Fiksni neoporeziv deo za frilensere iznosi 384.000 RSD.
  3. Oporezivo – Kada od ukupne sume oduzmemo normirane troškove i fiksni neoporeziv deo, dobijemo sumu koja se oporezuje, odnosno osnovicu na koju se plaćaju porez i doprinosi.
  4. Porez (20%) – Stopa poreza.
  5. PIO (25%) – Stopa obaveznog penzionog i invalidskog osiguranja.
  6. Zdravstveno (10.3%) – Stopa obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ako ste bili osiguranik po drugom prioritetnom osnovu (npr. po osnovu radnog odnosa) istovremeno dok ste ostvarivali prihod kao frilenser, onda ne morate plaćati zdravstveno osiguranje za frilens prihod.
  7. Ukupno PID – Porez i doprinosi. Od oporezivog dela se oduzimaju porez, penziono i zdravstveno osiguranje.
  8. NETO – Novac koji vam ostaje kad se od ukupnog godišnjeg prihoda oduzmu porezi i doprinosi.
  9. Efektivna stopa – Količnik PID i ukupnog godišnjeg prihoda.

Za sve nedoumice možete nam se obratiti ili pogledati odgovore koje smo od Poreske uprave i PIO fonda dobili na najčešće postavljana pitanja.