Калкулатор

Будући да медији преносе погрешне информације о законским обавезама фриленсера по последњој одлуци Владе 21.4.2021, решили смо да направимо калкулатор који ће фриленсерима помоћи да обрачунају своје месечне обавезе до 31.12.2021, као и евентуалне рате за претходна дуговања.

Калкулатор такође постоји у облику мобилне апликације, а можете га преузети овде. Апликација ће се у будућности надограђивати, тако да ће садржати и вести о будућим изменама закона који се односе на фриленс и предузетништво, као и посебан калкулатор за форме предузетништва.

У калкулатор је потребно да унесете месечни прилив а затим кликнете „Израчунај”.

Месечни приход
Неопорезиви део 32000
Нормирани трошкови 50% 0
Опорезиво 0
Порез 20% 0
ПИО 25.5% 0
Здравствено осигурање 10.3% 0
Укупно ПИД 0
Ефективна стопа 0
НЕТО 0

Овај калкулатор је за личну употребу. Удружење фриленсера и предузетника не сноси материјалну и правну одговорност.

Шта тачно рачуна калкулатор?

Нормирани трошкови – Одузима се од прихода и на тај део се не плаћају порези и доприноси. То су трошкови рада и свим фриленсерима се рачунају 50%.

Неопорезиви део – Одузима се од прихода и на тај део се не плаћају порези и доприноси. Неопорезиви део за фриленсере износи 32.000 РСД.

Опорезиво – Када од укупне суме одузмемо нормиране трошкове и неопорезиви део, добијемо суму која се опорезује, односно суму на коју се плаћају порез и доприноси.

Порез 20% – Стопа пореза.

ПИО 25,5% – Стопа обавезног пензионог и инвалидског осигурања.

Здравствено 10.3% – Стопа обавезног здравственог осигурања.

ПИД – Порез и доприноси. Од опорезивог дела се одузимају порез, пензионо и здравствено осигурање.

НЕТО: Новац који Вам остаје.

Калкулатор рачуна месечне обавезе за физичка лица која нису у радном односу.
Сума која треба да се плати може бити умањена по више основа.
На пример, ако сте за време када сте приходовали од фриленс делатности били истовремено запослени у Србији, плаћате само пензионо и порез, ако сте приходе примили као поклон, опорезује се другачије, итд.
Оно што је битно је да на предлог УФПС не подносите пријаву за период уназад пре октобра 2020, него ће Вам решења стизати аутоматски. Дакле, све ће обрачунавати сама Пореска управа.
Такође, према усвојеном предлогу УФПС, у случају евентуалних неправилности, можете поднети жалбу на пореско решење а она неће бити одбацивана до достављања свих доказа којима се потврђују све тврдње из жалбе и њене основаности.