Tekuća godina donela je veliku finansijsku krizu i potrese u raznim sektorima. Smrt malih biznisa u domaćoj privredi značiće još manje novca za one najugroženije kojima je pomoć potrebna u svakom trenutku i koji se oslanjaju na donacije i dobru volju gradjana. UFPS stoga predlaže da jedan deo zarade frilensera bude upućen u humanitarne svrhe.

Frilenseri rade na svetskom tržištu koje ovakve potrese amortizuje mnogo bolje od lokalnih, tako da su skoro neosetni. Globalno tržište je skoro beskrajno i uvek je moguće naći klijente sa bezbedne distance. Budući da rade od kuće, epidemiološke mere ne utiču na njihove zarade, te bi frilenseri značajno mogli pomoći zemlji u ovakvom trenutku.

Frilenseri zadržavaju svoju kupovnu moć, troše zarade na lokalne usluge  i sve vreme tokom pandemije unose strani novac u državu. Medjutim, oni bi mogli doprineti i više. Stoga Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije predlaže da nakon konačne revizije dosadašnjih zakononskih okvira za frilensere i stvaranja novih, koji ovu zajednicu ne bi uništili, frilenseri pored zakonski propisanih nameta daju i jedan procenat svoje zarade u humanitarne svrhe.

Mnogi frilenseri su se i ranije bavili humanitarnim radom kao pojedinci i bili članovi raznih humanitarnih organizacija, te bi ovo zapravo samo bio nastavak njihovih aktivnosti – ali združen. Svedoci smo abnormalne pojave da roditelji novac za lečenje dece skupljaju SMS porukama i na internetu, kao i da se socijalno ugrožene porodice pomažu na ovaj način. Frilenseri bi mogli doprineti da se ovakvi slučajevi smanje, posebno sada kada su tradicionalni oblici poslovanja ugroženi i kada donacije opadaju.