Danas je Udruženje radnika na internetu održalo protest povodom poziva koje su filijale Poreske uprave poslale frilenserima u prethodnih par dana. Oko hiljadu frilensera se okupilo ispred zgrade Vlade i tražilo od vlasti da odustane od oporezivanja unazad i da pronadje povoljan poreski model u koji bi se frilenseri uveli u narednom periodu.

To su problemi koji se direktno tiču stotine hiljada frilensera i članova njihovih porodica, a indirektno i celoga društva, budući da frilenseri svoje zarade troše u Srbiji i tako uvećavaju njenu ekonomiju. Naplata poreza i doprinosa za period od pet godina unazad uništila bi frilensersku zajednicu u Srbiji jer su potraživanja koja pred frilensere postavlja Poreska uplata – nenaplativa.

Ciljevi frilensera nisu političko, već društveno i ekonomsko pitanje. Frilenseri nisu protiv jedne ili druge političke opcije, niti za jednu ili drugu političku stranku. Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije drži se tog kursa, sa jedinim ciljem da se problemi frilensera reše što pre u dijalogu sa vlašću. Iz tog razloga ne podržavamo uvlačenje politike u današnji protest i ogradjujemo se od izvesnih političkih parola i poziva na rušenje vlasti koji su se od pojedinaca mogli čuti. Smatramo da se naši problemi najefikasnije mogu rešiti, kao što smo već i istakli, u dogovoru sa vlašću.

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije se nada da će vlast imati razumevanja za probleme frilensera, da će odustati od oporezivanja unazad i da će u dogovoru sa predstavnicima frilenserske zajednice pronaći model koji na optimalan način uvodi frilensere u poreske tokove.