Digitalna zajednica i udruženje “Mame su zakon” pokrenuli su Inicijativu za prava žena koje obavljaju samostalnu delatnost, koju Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije takodje podržava. U nastavku teksta u celosti prenosimo objavu Digitalne zajednice:

“Udruženje „Mame su zakon“ i Digitalna zajednica su dogovorili saradnju kroz 3 predložene mere sa ciljem poboljšanja položaja žena preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta.

Rezultat ove saradnje je unapredjenje položaja preduzetnica u sledećim aspektima:

  • Preduzetnice koje za vreme trudničkog odsustva privremeno ne odjave obavljanje delatnosti imaju pravo na pun iznos naknade zarade
  • Pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje
  • Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta u trajanju od dve godine za rodjenje trećeg i svakog narednog deteta
  • Pravo prenosa odsustva sa rada radi nege deteta na partnera
  • Predložene mere imaju za cilj izjednačenje položaja preduzetnica sa zaposlenim ženama. Ujedno treba da doprinesu politici nataliteta Republike Srbije, kako ne bi diskriminatorskom praksom predstavljala prepreku ženama koje žele da se ostvare kao majke.”

#ipreduzetnicesumame