Podržavamo inicijativu Digitalne  zajednice, te objavljujemo njihov zahtev i molimo vas da potpišete peticiju iz linka u prilogu.

 

RAME UZ RAME SA PREDUZETNICAMA KOJE SU MAME

Pozivamo sve gradjane i gradjanke da se pridruže svojim potpisom 53.615 potpisnika i potpisnica peticije I preduzetnice su mame. Hajdemo zajedno da se izborimo da sve mame preduzetnice u Srbiji imaju jednaka prava kao mame u radnom odnosu!

Preduzetništvo je temelj svake zdrave ekonomije i ekonomskog napretka, a inovacijama preduzetnici i preduzetnice svakodnevno utiču na naš život, olakšavaju ga i čine ga kvalitetnijim.

Kao društvo smo davno prerasli ograničenja kad je preduzetništvo bilo ekskluzivno rezervisano za muškarce i kada je ženama bilo onemogućeno da imaju karijeru.

Ipak, u 2022. godini, preduzetnice su nepravednim zakonima, umesto podsticaja da imaju porodicu, primorane da biraju izmedju deteta i posla, dok im se serviraju parole poput “dosta reči nek zakmeči” i “radjaj ne odgadjaj”.

Lek za nepravdu je solidarnost. Zajedno sa Digitalnom zajednicom izborimo se da ispravimo nepravdu prema svim preduzetnicama koje su mame.

Zahtevi inicijative su razumni i pravedni, podržimo ih:

 

  • Ukinuti zamrzavanje firme kao uslov za dobijanje pune naknade, a ne 50% naknade, za vreme trudničkog odsustva.
  • Pravično obračunavati naknade zarade za preduzetnice kako bi u toku porodiljskog odustva sa rada, radi nege deteta, imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje
  • Obezbediti pravo na zagarantovanu naknadu u visini minimalne zarade tokom porodiljskog odsustva tj. do detetovog trećeg meseca života, koje se po zakonu ženama koje su zaposlene plaća.
  • Produžiti pravo na odsustvo mama preduzetnica sa rada, radi nege trećeg i svakog narednog deteta, sa godinu dana na dve godine, kao što je regulisano zakonom za zaposlene majke
  • Omogućiti pravo prenosa odsustva radi nege deteta na partnera za sve mame preduzetnice, kao što je predvidjeno zakonom za sve zaposlene žene

 

POTPIŠI PETICIJU