Ovaj kalkulator računa dug frilensera za period od 1.1.2015. godine do 30.9.2020. godine.

U narandžasta polja unesite godišnji prihod po godinama. Prihod za 2015. godinu unose samo oni kojima je poziv stigao tokom 2020. godine. Ostalima se dug računa od 1.1.2016 do 30.9.2020. godine. 2020. godina se na računa cela već samo prvih 9 meseci. Znači saberite prihode za prvih 9 meseci a ne za celu godinu. Zbog toga i neoporeziv deo iznosi 288000RSD, 9 puta 32000RSD.

Podaci izračunati ovim kalkulatorom mogu odstupati od vrednosti koje će biti navedene u rešenju Poreske uprave. Može doći do razlike u kursu valute koji ste vi koristili u odnosu na kurs koji će koristiti Poreska uprava. Isto ovaj kalkulator ne uzima u obzir odbitke za doprinose koje vi možda ostvarujete. Kalkulator ne uzima u obzir maksimalnu osnovicu za penziono osiguranje, za sada nema naznake da će se ista koristiti prilikom obračuna poreza i doprinosa na prihode frilensera.

Autor kalkulatora ne snosi pravnu ni materijalnu odgovornost nastalu njegovom upotrebom.