Ko su frilenseri i kako posluju? Sa kojim problemima se susreću i šta očekuju od novog zakona?

Na ova i druga pitanja odgovorili smo u ovom informativnom tekstu-brošuri.

Takodje, opisali smo tipove frilensera i najčešće poslove koje obavljaju.

Dali smo i predlog budućeg oporezivanja frilensera i načina izmirenja obaveza.

Naravno, ovo je tek početak. Tek ćemo raditi na budućem modelu oporezivanja frilensera, ali smo smatrali da bi objavljivanje ovog teksta sada bilo vrlo dobro za frilensere.

Ovo je samo prvi tekst u nizu, tako da možete očekivati još ovakvih informativnih tekstova o drugim temama koje se tiču frilensera u Srbiji.

[dflip id=”2751″ ][/dflip]

Brošuru (Booklet) možete preuzeti ovde.