Potrebno da svi donosioci odluka razumeju sa kakvim problemima se frilenseri suočavaju kao i hitnost donošenja Zakona o fleksibilnim oblicima rada, isto tako, potrebno je i da se ostala urdruženja koja zastupaju interese frilensera a koja ne učestvuju u radnoj grupi obrate nadležnima i zahtevaju da budu uključena u rad iste, kao i da se pojedinci koji to još nisu uradili uključe u rad udruženja po svom izboru. Zvaničan poziv za učešće u radnoj grupi za izradu Zakona o fleksibilnim oblicima rada stigao je pre više od šest meseci, a radna grupa za izradu nacrta zakona još uvek nije ni počela sa radom iako je do kraja godine ostalo tek nešto više od tri meseca. UFPS se pridružuje apelu URI-ja za što brži početak rada Radne grupe. Apel prenosimo u celosti.

Predsednici Vlade Republike Srbije

Ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministru finansija

Poštovani,

Pregovori izmedju Vlade Republike Srbije i Udruženja radnika na internetu, koji su okončani 21. aprila, rezultirali su usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su stupili na snagu 7. maja ove godine.

Predsednica Vlade i ministar finansija Siniša Mali više puta su najavljivali donošenje novog Zakona o fleksibilnim oblicima rada, koji će prepoznati i regulisati status frilensera i koji će, po njihovim rečima i obećanjima, važiti od 1. januara 2022. godine. Tom su prilikom pozvali Udruženje na aktivno učešće u kreiranju tog zakona. Na svoju nameru ministar finansija podsetio je javnost po završetku pregovora predstavnika vlasti i Udruženja.

Još drugog marta stigao je zvaničan poziv za učešće u radnoj grupi iz kabineta ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa spiskom od osamnaest učesnika iz redova ministarstava, državnih organa, sindikata, organizacija civilnog društva i udruženja. Od tada je prošlo više od šest meseci, a radna grupa za izradu nacrta zakona još uvek nije ni počela sa radom iako je do kraja godine ostalo tek nešto više od tri meseca.

Tokom leta, Udruženje radnika na internetu sprovelo je istraživanje o položaju, problemima i očekivanjima radnika na internetu, kada se ogromna većina frilensera (97,2%) izjasnila da je neophodno da frilenseri imaju poseban zakonski status i poreski model jer nijedan postojeći ne odgovara njihovom načinu rada i privredjivanja. Prema istraživanjima čak 80% radnika na internetu neće moći da plati tako visoke namete i biće prinudjeni da prekinu sa radom.

Nedavna dešavanja u oblasti industrije obrazovanja na globalnom nivou pokazatelj su nesigurnosti koju rad za strane poslodavce nosi. Naime, usled nove politike Kine na polju obrazovanja, najmanje deset, po nekim procenama do trideset hiljada predavača engleskog jezika iz naše zemlje, izgubilo je ili će izgubiti posao. Od tih istih ljudi naša država ima nameru da naplati poreze i doprinose za proteklih pet godina i tekuću, a kako sada stvari stoje, predavači stranih jezika neće ni imati posao, a kamoli sredstava za otplatu poreza i doprinosa za period 2015–2021.

Ovim putem želimo da iskažemo zabrinutost frilensera koji sa velikom bojazni očekuju rešenja Poreske uprave za protekli period. Nepostojanje radne grupe za novi zakon koji će regulisati njihov status od 1. januara dovodi do blokade njihovog rada s obzirom na najavu ministra finansija da će od naredne godine neoporezivi iznos biti samo 18.300 dinara sa punim opterećenjima poreza i doprinosa. Svojim ćutanjem i nečinjenjem država će sigurno proizvesti novi talas nezadovoljstva i protesta.

Zahtevamo od Vlade Republike Srbije da hitno oformi radnu grupu i u saradnji sa predstavnicima frilensera i ostalim članovima radne grupe donese odgovarajući zakon i poreski model koji će frilenserima omogućiti da nastave da rade i izdržavaju sebe i svoje porodice.

U slučaju da radna grupa ne otpočne sa radom do kraja ovog meseca, Udruženje radnika na internetu izneće javno svoj predlog rešenja oporezivanja frilensera za period od 1. januara naredne godine sve do usvajanja Zakona o fleksibilnim oblicima rada i pozvati frilensere, udruženja, sindikate i čitavu javnost da zajedno doprinesemo borbi za rešavanje egzistencijalnog problema velikog dela stanovništva Srbije.

Udruženje radnika na internetu