NAPOMENA: Članak je apdejtovan nakon postignutih novih uslova 21. aprila 2021.

Odluka Vlade je razrešila mnoge nedoumice frilens poslovanja i obezbedila predvidljivost poslovanja u narednom periodu tako što je sve poreske obaveze regulisala ne samo za period do oktobra 2020, već i do kraja 2021. godine.
S obzirom da će novi model oporezivanja biti izradjen ove godine, te da novi zakon očekujemo već 01.01.2022, možemo očekivati da i ostala pitanja u vezi sa frilenserima budu rešena, a pogotovo prava poput radnog staža, penzionog i zdravstvenog osiguranja.

 

DUG I STARA REŠENJA

Ono što je ključno u novom predlogu Vlade je povećanje neoporezivog dela sa 18.300 RSD na 32.000 RSD mesečno, što zajedno sa normiranim troškovima od 50% znači da je svima na godišnjem nivou otpisan dug do 768.000 RSD.
Ovo je velika razlika, pogotovo u odnosu na računicu po kojoj su obračunata sva rešenja tokom prošle godine: bez neoporezivog dela, sa 20% normiranih troškova i kamatom od 40%.

Svima kojima je dug obračunat po staroj, za frilensere nepovoljnijoj računici, gde postupak utvrdjivanja obaveza nije pravosnažno okončan, odnosno ukoliko obaveze nisu plaćene pre stupanja na snagu izmena Zakona o porezu na dohodak gradjana, rešenja će biti poništena i dug obračunat po novoj, znatno povoljnijoj računici.

Takodje, postignuta je dodatna pogodnost da će Poreska uprava uzeti u obzir da pribavljanje dokumenata iz inostranstva može da potraje i više meseci. Ako uložite žalbu na poresko rešenje, Poreska uprava neće odbacivati eventualne žalbe na poreska rešenja do dostavljanja svih dokaza kojima se potvrdjuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti.

 

PROGRESIVNO OPOREZIVANJE I BRIGA ZA EGZISTENCIJALNO UGROŽENE

Novom odlukom Vlade je otpisan u celini dug za svaku godinu u kojoj su ukupna primanja bila manja od 768.000 RSD. To se odnosi na prosečne mesečne prihode od 64.000, koje po našem istraživanju ima oko 60% frilensera. To znači da je više od pola frilensera dobilo potpun otpis.
Frilenseri sa nešto većim primanjima nisu dobili potpun ali jesu delimičan otpis i mogućnost da dug isplate na 120 rata. U potpunosti im je otpisana kamata. U slučaju da se sa uplatom rate bude kasnilo, obračunavaće se samo kamata na tu ratu i to za period kašnjenja, a neće se poništavati mogućnost isplate na rate.

U našoj anketi je  skoro 32% frilensera navelo da mesečno zaradjuje izmedju 64.000 i 120.000 RSD. NJihova mesečna rata, po usvojenim izmenama i dopunama zakona, iznosi maksimalno 1.562,40 RSD po godini primanja. Konkretno, frilenser koji je zaradjivao 90.000 RSD mesečno ima ratu od 725,4 RSD ako je radio jednu godinu, 1.450,80 RSD ako je radio dve, odnosno 4073,40 RSD ako je radio pet godina. To iznosi od 0.81% do 4.52% mesečne zarade od 90.000 RSD. U našem istraživanju se 21,8% frilensera izjasnilo da su im prosečna mesečna primanja u opsegu od 64.000 do 90.000. Frilenser koji je zaradjivao u proseku 120.000 RSD mesečno ima ratu od 1.562,40 RSD po godini. Drugim rečima, njegova mesečna rata rata iznosi 1.3% do 6.88% mesečnog priliva. Frilensera sa prosečnom mesečnom zaradom od 90.000 do 120.000 bilo je skoro 11% u našoj anketi. Sveukupno, za 86% frilensera u našoj anketi su ovim krajnjim rešenjem ili u potpunosti otpisana potraživanja ili im mesečna rata iznosi 0.81-6.88% mesečnih primanja.

Frilenserima sa  višim mesečnim primanjima rate su više. Na primer, frilenser koji je zaradjivao 300.000 RSD mesečno tokom jedne godine plaća mesečnu ratu 6.584,40 RSD. Ako je radio samo jednu godinu, to je 2,19% mesečnog prihoda. Ako je radio pet godina, rata mu iznosi 11,12% mesečnog prihoda, što je značajno opterećenje. U našoj anketi se 2.59% frilensera izjasnilo da im je prosečan mesečni prihod 300.000 RSD ili veći.

U skladu sa našim istraživanjem, možemo reći da ova odluka više odgovara onima sa manjim prihodima, ali je prilično dobra za 86% frilensera.

 

UMESTO REPROGRAMA, OTPLATA NA RATE

Svim frilenserima će umesto reprograma biti omogućena otplata duga na 120 mesečnih rata. Za razliku od pravog reprograma, neće biti zaplene imovine i angažovanja izvršitelja. Ukoliko neko bude kasnio sa uplatom rate, računaće se kamata samo na ratu sa kojom se kasni, za period kašnjenja.
Podsećamo kod klasičnog reprograma, maksimalan broj rata je 60, a ukoliko biste makar jedan dan zakasnili sa uplatom, sav dug bi dospeo na naplatu odmah i to sa celom prethodno otpisanom kamatom.
Frilenserima je takodje omogućeno da svoj dug izmire ranije.
Za razliku od prethodnog perioda, sada neće stizati pozivi, nego poreska rešenja, a eventualne žalbe neće biti odbacivane do donošenja dokaza kojima se potvrdjuju sve tvrdnje iz žalbi i njihove osnovanosti. Ovo takodje olakšava frilenserima što se tiče obračuna, jer neće morati sami da računaju, već će Poreska uprava to uraditi sama prema kursu strane valute na dan uplate.

UFPS je ostvarilo dobru saradnju sa Poreskom upravom, tako da molimo sve članove i one koji to još uvek nisu da nas kontaktiraju u vezi sa svim eventualnim nepravilnostima kako bismo mogli u Vaše ime da se obratimo vrhu Poreske uprave i rešimo eventualni problem u najkraćem roku.

 

STATUS

Na mesečne prihode do 64.000 RSD je poresko opterećenje 0%, na mesečne prihode od 90000 RSD je poresko opterećenje 8,06%, na mesečne prihode od 120000 RSD je poresko opterećenje 13,02%, dok je na mesečne prihode od 180000 RSD je poresko opterećenje 17,98%.
To znači da prema našem istraživanju većina frilensera neće platiti ništa ili će platiti manje od 18% ukupne poreze i doprinose.
Frilenserima će biti obračunat i staž i/ili će im uplate ući u penzionu masu. Frilenserima kojima mesečni  doprinos za penziono i invalidsko osigurane prelaze minimalnu osnovicu za staž računa se isti. Po našoj statistici ovaj model je za većinu frilensera bolji od modela gde bi se računali samo porezi 20% bez normiranih troškova i neoporezivog dela.

Udruženje frilensera i preduzetnika učestvuje u radnoj grupi koja će se baviti izradom novog modela oporezivanja frilensera gde će se zalagati za još povoljniji i pravedniji model u budućnosti. Očekujemo da novi model bude izradjen tokom ove godine a važiće od prvog januara 2022. Na ovaj način će se definitivno rešiti sve nedoumice poslovanja frilensera i obezbediti prava koja zaposleni i poslodavci u Srbiji već imaju, poput radnog staža, penzionog i zdravstvenog osiguranja.