НАПОМЕНА: Чланак је апдејтован након постигнутих нових услова 21. априла 2021.

Одлука Владе је разрешила многе недоумице фриленс пословања и обезбедила предвидљивост пословања у наредном периоду тако што је све пореске обавезе регулисала не само за период до октобра 2020, већ и до краја 2021. године.
С обзиром да ће нови модел опорезивања бити израђен ове године, те да нови закон очекујемо већ 01.01.2022, можемо очекивати да и остала питања у вези са фриленсерима буду решена, а поготово права попут радног стажа, пензионог и здравственог осигурања.

 

ДУГ И СТАРА РЕШЕЊА

Оно што је кључно у новом предлогу Владе је повећање неопорезивог дела са 18.300 РСД на 32.000 РСД месечно, што заједно са нормираним трошковима од 50% значи да је свима на годишњем нивоу отписан дуг до 768.000 РСД.
Ово је велика разлика, поготово у односу на рачуницу по којој су обрачуната сва решења током прошле године: без неопорезивог дела, са 20% нормираних трошкова и каматом од 40%.

Свима којима је дуг обрачунат по старој, за фриленсере неповољнијој рачуници, где поступак утврђивања обавеза није правоснажно окончан, односно уколико обавезе нису плаћене пре ступања на снагу измена Закона о порезу на доходак грађана, решења ће бити поништена и дуг обрачунат по новој, знатно повољнијој рачуници.

Такође, постигнута је додатна погодност да ће Пореска управа узети у обзир да прибављање докумената из иностранства може да потраје и више месеци. Ако уложите жалбу на пореско решење, Пореска управа неће одбацивати евентуалне жалбе на пореска решења до достављања свих доказа којима се потврђују све тврдње из жалби и њихове основаности.

 

ПРОГРЕСИВНО ОПОРЕЗИВАЊЕ И БРИГА ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

Новом одлуком Владе је отписан у целини дуг за сваку годину у којој су укупна примања била мања од 768.000 РСД. То се односи на просечне месечне приходе од 64.000, које по нашем истраживању има око 60% фриленсера. То значи да је више од пола фриленсера добило потпун отпис.
Фриленсери са нешто већим примањима нису добили потпун али јесу делимичан отпис и могућност да дуг исплате на 120 рата. У потпуности им је отписана камата. У случају да се са уплатом рате буде каснило, обрачунаваће се само камата на ту рату и то за период кашњења, а неће се поништавати могућност исплате на рате.

У нашој анкети је  скоро 32% фриленсера навело да месечно зарађује између 64.000 и 120.000 РСД. Њихова месечна рата, по усвојеним изменама и допунама закона, износи максимално 1.562,40 РСД по години примања. Конкретно, фриленсер који је зарађивао 90.000 РСД месечно има рату од 725,4 РСД ако је радио једну годину, 1.450,80 РСД ако је радио две, односно 4073,40 РСД ако је радио пет година. То износи од 0.81% до 4.52% месечне зараде од 90.000 РСД. У нашем истраживању се 21,8% фриленсера изјаснило да су им просечна месечна примања у опсегу од 64.000 до 90.000. Фриленсер који је зарађивао у просеку 120.000 РСД месечно има рату од 1.562,40 РСД по години. Другим речима, његова месечна рата рата износи 1.3% до 6.88% месечног прилива. Фриленсера са просечном месечном зарадом од 90.000 до 120.000 било је скоро 11% у нашој анкети. Свеукупно, за 86% фриленсера у нашој анкети су овим крајњим решењем или у потпуности отписана потраживања или им месечна рата износи 0.81-6.88% месечних примања.

Фриленсерима са  вишим месечним примањима рате су више. На пример, фриленсер који је зарађивао 300.000 РСД месечно током једне године плаћа месечну рату 6.584,40 РСД. Ако је радио само једну годину, то је 2,19% месечног прихода. Ако је радио пет година, рата му износи 11,12% месечног прихода, што је значајно оптерећење. У нашој анкети се 2.59% фриленсера изјаснило да им је просечан месечни приход 300.000 РСД или већи.

У складу са нашим истраживањем, можемо рећи да ова одлука више одговара онима са мањим приходима, али је прилично добра за 86% фриленсера.

 

УМЕСТО РЕПРОГРАМА, ОТПЛАТА НА РАТЕ

Свим фриленсерима ће уместо репрограма бити омогућена отплата дуга на 120 месечних рата. За разлику од правог репрограма, неће бити заплене имовине и ангажовања извршитеља. Уколико неко буде каснио са уплатом рате, рачунаће се камата само на рату са којом се касни, за период кашњења.
Подсећамо код класичног репрограма, максималан број рата је 60, а уколико бисте макар један дан закаснили са уплатом, сав дуг би доспео на наплату одмах и то са целом претходно отписаном каматом.
Фриленсерима је такође омогућено да свој дуг измире раније.
За разлику од претходног периода, сада неће стизати позиви, него пореска решења, а евентуалне жалбе неће бити одбациване до доношења доказа којима се потврђују све тврдње из жалби и њихове основаности. Ово такође олакшава фриленсерима што се тиче обрачуна, јер неће морати сами да рачунају, већ ће Пореска управа то урадити сама према курсу стране валуте на дан уплате.

УФПС је остварило добру сарадњу са Пореском управом, тако да молимо све чланове и оне који то још увек нису да нас контактирају у вези са свим евентуалним неправилностима како бисмо могли у Ваше име да се обратимо врху Пореске управе и решимо евентуални проблем у најкраћем року.

 

СТАТУС

На месечне приходе до 64.000 РСД је пореско оптерећење 0%, на месечне приходе од 90000 РСД је пореско оптерећење 8,06%, на месечне приходе од 120000 РСД је пореско оптерећење 13,02%, док је на месечне приходе од 180000 РСД је пореско оптерећење 17,98%.
То значи да према нашем истраживању већина фриленсера неће платити ништа или ће платити мање од 18% укупне порезе и доприносе.
Фриленсерима ће бити обрачунат и стаж и/или ће им уплате ући у пензиону масу. Фриленсерима којима месечни  допринос за пензионо и инвалидско осигуране прелазе минималну основицу за стаж рачуна се исти. По нашој статистици овај модел је за већину фриленсера бољи од модела где би се рачунали само порези 20% без нормираних трошкова и неопорезивог дела.

Удружење фриленсера и предузетника учествује у радној групи која ће се бавити израдом новог модела опорезивања фриленсера где ће се залагати за још повољнији и праведнији модел у будућности. Очекујемо да нови модел буде израђен током ове године а важиће од првог јануара 2022. На овај начин ће се дефинитивно решити све недоумице пословања фриленсера и обезбедити права која запослени и послодавци у Србији већ имају, попут радног стажа, пензионог и здравственог осигурања.

Поделите са пријатељима
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin