Одлука Владе је разрешила многе недумице фриленс пословања и обезбедила предвидивост пословања у наредном периоду тако што је све пореске обавезе регулисала не само за период до октобра 2020, већ и годину дана унапред, односно до краја септембра 2021. године.

С обзиром да ће нови модел опорезивања бити израђен ове године, те да нови закон очекујемо већ 01.01.2022, можемо очекивати да и остала питања у вези са фриленсерима буду решена, а поготово права попут радног стажа, пензионог и здравственог осигурања.

 

ДУГ И СТАРА РЕШЕЊА

 

Оно што је кључно у новој одлуци Владе је повећање неопорезивог дела са 18.300 РСД на 32.000 РСД месечно, што заједно са нормираним трошковима од 43% значи да је свима на годишњем нивоу отписан дуг до око 673.000 РСД.

Ово је велика разлика, поготово у односу на рачуницу по којој су обрачуната сва решења током прошле године: без неопорезивог дела, са 20% нормираних трошкова и каматом од 40%.

Свима којима је дуг обрачунат по старој, за фриленсере неповољнијој рачуници, где поступак утврђивања обавеза није правоснажно окончан, односно уколико обавезе нису плаћене пре ступања на снагу измена Закона о порезу на доходак грађана, пореска решења ће бити поништена и дуг обрачунат по новој, знатно повољнијој рачуници.

Такође, постугнута је додатна погодност да ће Пореска управа узети у обзир да прибављање докумената из иностранства може да потраје и више месеци. Ако уложите жалбу на пореско решење, Пореска управа неће одбацивати евентуалне жалбе на пореска решења до достављања свих доказа којима се потврђују све тврдње из жалби и њихове основаности.

 

ПРОГРЕСИВНО ОПОРЕЗИВАЊЕ И БРИГА ЗА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ

 

Новoм одлуком Владе је отписан у целини дуг за сваку годину у којој су укупна примања била мања од 673.000 РСД. То се односи на просечне месечне приходе од скоро 60.000, које по нашем истраживању има 54% фриленсера. То значи да је више од пола фриленсера добило потпун отпис.

Фриленсери са нешто већим примањима нису добили потпун али јесу делимичан отпис и могућност да дуг исплате на 120 рата. У потпуности им је отписана камата. У случају да се са уплатом рате буде каснило, обрачунаваће се само камата на ту рату и то за период кашњења, а неће се поништавати могућност исплате на рате.

Према нашем истраживању 33% фриленсера месечно зарађује између 60.000 и 120.000 РСД. Њихова месечна рата, по овој најновијој одлуци Владе, износи од 1€ до 17€ по години примања. Конкретно, фриленсер који је зарађивао 90.000 РСД месечно има рату од 9€ ако је радио једну годину, 18€ ако је радио две, односно 45€ ако је радио пет година. То износи од 1,18% до 5,9% месечне зараде од 90.000 РСД. Фриленсера са просечном месечном зарадом од 60.000 до 90.000 има 22% према нашем истраживању.

Фриленсер који је зарађивао у просеку 120.000 РСД месечно има рату од 11€ по години, односно рата износи 1,1% до 5,5% месечног прилива. Фриленсера са просечном месечном зарадом од 90.000 до 120.000 има 11% према нашем истраживању. То значи да за 86% фриленсера овом одлуком Владе су или у потпуности отписана потраживања или је месечна рата од 1,1-5,9% месечних примања. Фриленсерима са месечним примањима од 1.000€ до 10.000€ рата износи од 1,69% до 15,16% месечних примања.

У складу са нашим истраживањем, можемо рећи да ова одлука више одговара онима са мањим приходима, али је прилично добра за 86% фриленсера.

Фриленсерима са већим приходима више одговарају предузетнички модели пословања али се многи прибојавају теста самосталности.

Како бисмо разрешили све недоумице у вези са тестом самосталости, ускоро ћемо у сарадњи са Пореском управом и Министарством финансија објавити један чланак и анализу конкретних примера фриленс пословања.

 

УМЕСТО РЕПРОГРАМА, ОТПЛАТА НА РАТЕ

 

Свим фриленсерима ће уместо репрограма бити омогућена отплата дуга на 120 месечних рата. За разлику од правог репрограма, неће бити заплене имовине и ангажовања извршитеља. Уколико неко буде каснио са уплатом рате, рачунаће се камата само на рату са којом се касни, за период кашњења.

Подсећамо код класичног репрограма, максималан број рата је 60, а уколико бисте макар један дан закаснили са уплатом, сав дуг би доспео на наплату одмах и то са целом претходно отписаном каматом.

Фриленсерима је такође омогућено да свој дуг измире раније.

За разлику од претходног периода, сада неће стизати позиви, него пореска решења, а евентуалне жалбе неће бити одбациване до доношења доказа којима се потврђују све тврдње из жалби и њихове основаности. Ово такође олакшава фриленсерима што се тиче обрачуна, јер неће морати сами да рачунају, већ ће Пореска управа то урадити сама према курсу стране валуте на дан уплате.

УФПС је остварио добру сарадњу са Пореском управом, тако да молимо све чланове и оне који то још увек нису да нас контактирају у вези са свим евентуалним неправилностима како бисмо могли у Ваше име да се обратимо врху Пореске управе и решимо евентуални проблем у најкраћем року.

 

СТАТУС

 

Тренутно решење за прелазни период подразумева прогресивно опорезивање. На месечне приходе од 500€ је пореско оптерећење 2,05%, на месечне приходе од 700€ је пореско оптерећење 10,55%, на месечне приходе од 1000€ је пореско оптерећење 16,93%, на месечне приходе од 1500€ је пореско оптерећење 21,89%…

То значи да према нашем истраживању већина фриленсера неће платити ништа или ће платити мање од 20% укупне порезе и доприносе.

Велик део уплаћене суме улази у пензиону масу и на тај начин повећава пензију у будућности. То је боље од модела где би, на пример, сви платили само порез који сам износи 20%.

Удружење фриленсера и предузетника учествује у радној групи која ће се бавити израдом новог модела опорезивања фриленсера где ће се залагати за још повољнији и праведнији модел у будућности. Очекујемо да нови модел буде израђен током ове године а важиће од првог јануара 2022. На овај начин ће се дефинитивно решити све недоумице пословања фриленсера и обезбедити права која запослени и послодавци у Србији већ имају, попут радног стажа, пензионог и здравственог осигурања.

Поделите са пријатељима
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin