Aleksander Segedi, knjigovodja i IT stručnjak, napisao je autorski tekst za Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije o tome kako se poreski sistem može izmeniti u korist i frilensera i preduzetnika i države.

Poslednjih nedelja smo svedoci specifične hajke na frilensere od strane poreske uprave; popisuju se ostvareni prihodi iz inostranstva, obračunava se porez po višoj stopi, obračunava se i zakonska zatezna kamata; pozivaju se gradjani na davanje izjave, štampaju se rešenja – šalju se poreska zaduženja.

Ako smo svesni i saglasni da porez mora da se plati; zašto se ne bismo izborili za sistem koji bi bio pravedniji prema svima? Zašto se, naime, ne bismo izborili za sistem oporezivanja  koji će i realno moći da bude sproveden i poreze koji će realno moći da budu naplaćeni? Država – normalna stvar – živi od poreza i naplate poreza; gradjani – normalna stvar – uživaju benefite, komunalne ili socijalne…

No: rešenja koja je poreska slala – nisu samo za porez. Porez je najmanji deo, a većina su doprinosi. Stoga iznosim sledeće predloge:

  • Kompletan obračun poreza i doprinosa da bude u 20% bruto;
  • Da se novim, sveže osnovanim preduzetnicima, bez obzira na poreski tretman i obračun, dozvoli umanjenje poreske stope za 80% prve godine i 40% druge godine; do limita prometa od 2 miliona dinara ukupno od osnivanja (nakon čega bi samo platili porez po punom obračunu);
  • Da se neoporezivi limit – koji je od 01.01.2021 18.300 rsd – primeni i na doprinose.
  • Da se ukine poreski tretman “samooporezivanje” za preduzetnike, i da se ostavi – kao jedini “knjigaš preduzetnik” tretman “samooporezivanje sa isplatom lične zarade”.

Obrazložiću jedan po jedan predlog:

  • Komplet obračun poreza i doprinosa 20% bruto: ovo je potpuno ista računica kako se PDV preračunava iz bruto u neto; jednostavna je i razumljiva i knjigovodjama a i državi, a u praksi – onako kako računaju frilenseri – ovo iznosi 16.67%.
  • Da se novoosnovanim preduzetnicima odobri umanjenje nameta – ako za novozaposlene postoje programi subvencija sadržani u Zakonu o radu, član 21, a najnovija subvencija je 21Ž, i ako novozaposleni imaju popust na doprinose u iznosima 75%, 70%, a za neke doprinose i punih 90% – zašto iste – ili u istom smislu – subvencije ne bi imali i sveže registrovani preduzetnici? Preduzetnik – na kraju krajeva – je neko ko će danas-sutra na tržištu rada ponuditi nova radna mesta; zašto ne bi imao benefit za sam start? Nehumano je preduzetniku koji tek otpočinje delatnost proglasiti paušal od 300e mesečno, već prvi mesec; a da ne bi došlo do zloupotrebe – limit od 2 miliona.Tokom dve godine to je po 700e mesečno – 700e za jedno preduzetništvo je “hvala ti što nisi na socijalnoj pomoći” iznos. Čim se predje iznos, računato od otpočinjanja poslovanja, naredni porez ide u punom iznosu. Lako za kontrolu, od pomoći, teško za zloupotrebu.
  • Da se neoporezivi limit primeni i na doprinose, a ne samo na porez – veliku zabunu, a i nepravdu, unosi obračun koji propisuje da država sebi naplaćuje porez tek iznad 150e – ali da državni fondovi naplaćuju doprinose od prvog dinara; ova nepravda bi se lako ispravila time što bi neoporezivi iznos važio i za doprinose, a ne samo za porez, i time bismo konačno stali u red država koje imaju neoporezive iznose prihoda – ali u stvarnom smislu “neoporezive” – na mesečni prijem male svote novca;a time bismo konačno i postali fer i pošteni prema ljudima koji od frilens poslova zarade iznose ispod 150e mesečno; taj iznos je takodje “hvala ti što nisi na socijalnoj pomoći” iznos, i država od toliko niskih prihoda ne bi smela ni dinara da uzme.
  • Da se ukine samooporezivanje bez isplate lične zarade – trenutno je sistem podešen tako da svaki preduzetnik paušalac koji prekorači limit paušala, umesto da počne da vodi knjige i plaća poreze na razumnu osnovicu od otprilike 10% – propuštanjem blagovremene prijave tj. nepodnošenjem jednog lista papira Poreskoj (pojedini i nisu ni imali rok!) budu svrstani u nerazumne poreske stope od otprilike 43%; samooporezivanje bez isplate lične zarade niko ni ne koristi, unosi samo zabunu – ukinuti skroz.

Mislim da su ovo predlozi koji mogu ispuniti glavne dve funkcije svih poreza i nameta, a to su: porez mora biti jasan i predvidiv; jasan u smislu da se zna šta se plaća, a predvidiv u smislu da se zna koliko se plaća; obračunski – poreska ionako već preračunava i proverava obračune koji ne spadaju u poreze – ne bi bio problem da samo dodaju još jednu “matematiku”. Državni aparat može lako preračunati, iz navedenih 20% bruto, ili iz navedenog “neoporezivi iznos da bude limit i za doprinose” potrebne obračunske procente, u prevodu na srpski jezik: ovi predlozi mogu biti dovoljno jednostavni frilenserima, i dovoljno jednostavni poreskoj – i da svako dobije ono čemu svi težimo: i jeftine poreze, i visok stepen jednostavno razumljivih poreza.