Juče su konačno prvi put za sto seli zajedno predstavnici Vlade, Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije i Udruženja radnika na internetu i postigli dogovor. Zanemarili smo sve dosadašnje nesuglasice i razlike u stavovima i zajedno se izdejstvovali još bolje uslove za sve frilensere u Srbiji.
Na sastanku su usvojeni predlozi koje je UFPS ranije predlagalo. Usvojen je predlog da se normirani troškovi podignu sa 43% na 50%.
Na sastanku je dogovoreno da će radnicima na internetu, odnosno frilenserima, omogući upisivanje radnog staža srazmerno uplaćenom delu obaveza.
Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti do sada dogovoreni uslovi.
Na sastanku je dogovoreno da će Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije i Udruženje radnika na internetu odrediti svoje predstavnike koji će učestvovati u radnoj grupi koja ima zadatak da izradi predloge novih zakonskih rešenja.