Poštovane koleginice i kolege frilenseri,

Molimo vas da popunite anketu koja se nalazi na sledećem linku. Anketa je u potpunosti anonimna, kratka i za njeno popunjavanje vam neće biti potrebno mnogo vremena.

Cilj nam je da prikupimo podatke o radu, stavovima, potrebama i stanju frilenserske zajednice u Srbiji. Što više nas bude popunilo anketu, to će naš uvid biti objektivniji, a analiza podataka preciznija i kredibilnija.

Vlast je najavila da će o predlozima frilensera razgovarati tokom ove godine. Nadamo se da će do razgovora, a potom i dogovora doći što pre. Važno je da frilenserska zajednica bude što spremnija za to. Ova anketa nam u tome može pomoći.

Još jednom vas pozivamo da popunite anketu i podelite je sa ostalim frilenserima.

Rezultate ćemo objaviti kada budemo završili analizu.

Inače, članstvo u Udruženju frilensera i preduzetnika Srbije je besplatno, a možete se učlaniti na sledećoj stranici.

Svim frilenserima i članovima njihovih porodica poručili bismo da se drže zajedno i da ne posustaju. Zajedno se borimo da se naši problemi reše i verujemo da ćemo zajedno u toj borbi i uspeti.

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije